Akademik Program ve Ders İçerikleri

İstanbul Aydın Üniversitesi Hazırlık Programı yabancı bir dilde öğretim gören öğrencilere, yabancı dilde akademik faaliyet yürütecek düzeyde yazma, okuma, dinleme, anlama, konuşma ve dilbilgisi becerileri kazandırmayı, ulusal ve uluslararası yeterlilikleri karşılayan eğitim kalitesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda İngilizce Hazırlık Programında, hem Lisans hem de Önlisans Hazırlık öğrencileri için başlangıç düzeyinden ileri düzeye kadar modüler sistem (kur sistemi) uygulanmaktadır. Uygulamaya konulan Modüler Sistem, seviye gruplarına göre öğrencilerin devam edecekleri modüller sonunda hedeflenen dil becerilerine ulaşmalarını sağlayacak ve dil eğitim kalitemizin artmasına neden olacaktır. Akademik yıl, 8’er haftadan toplam 4 kurdan oluşmaktadır. İlk 2 kur, ders içerikleri genel İngilizce ağırlıklı olup, diğer 2 kurda beceri ( listening, speaking, writing) ağırlıklıdır. Programın son iki kurunda TOEFL-İBT eğitimi verilir. Öğrenciler her kurda 8 haftalık bir öğrenim ve değerlendirme sürecine tabi tutulurlar. Bu süreç içerisinde öğrenciden istenilen tüm akademik çalışmaların (proje, quizler, portfolyo) kur boyunca eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin önemi büyüktür.

İngilizce Hazırlık Programında,

-       Beginner- Elementary                 Group A

-       Pre- Intermediate                        Group B

-       Upper Intermediate – Advanced Group C

seviyeleri bulunur.

İngilizce Hazırlık Programı süresince değerlendirmede Hazırlık programındaki öğrencilerin,  proje çalışmaları, ortak küçük ara sınavların tümünü içeren bütünleşik değerlendirmenin oluşturduğu seviye içi değerlendirmeler (SLICE) ve her kur sonunda yapılacak ELAT (Kur Sonu Değerlendirme Sınavı) ile akademik yılsonunda yapılan yılsonu FİNAL TOEFL-İBT sınavının ortalaması göz önünde bulundurulur.

Hazırlık öğrencilerinin Hazırlık Programından başarılı olmaları için,  sene içi kur ortalamalarından ve final sınavı olan TOEFL-İBT’den elde ettikleri notun ağırlıklı ortalamasının toplam 100 puan üzerinden 70 olması gerekmektedir. Lisans Hazırlık öğrencilerinin ağırlıklı ortalaması, sene içi başarılarının %70’i ve TOEFL-IBT’den elde ettikleri sonucun %30’nun alınması ile hesaplanır. Önlisans Hazırlık öğrencilerinin ağırlıklı ortalaması ise, sene içi başarılarının % 80’i ve TOEFL-IBT’den elde ettikleri sonucun % 20’sinin alınması ile hesaplanır. Lisans ve Ön lisans programlarının ders kitapları ve ders saatleri birbirinden farklıdır.